Contacteaza-ne acum!

0737.393.680

office@biroudemediere.com

reclamatii@biroudemediere.com

Medierea este cel mai rapid si eficient traseu pentru solutionarea unui litigiu
Orice persoana implicata intr-un litigiu poate apela la serviciile noastre fara nicio problema
Obiectivul nostru este acela de a gasi un acord viabil intre parti si evitarea recurgerii la instanta

Avantajele medierii

Partile aflate in conflict nu pot fi constranse sa accepte procedura medierii. Acestea participa la mediere doar daca doresc si, totodata, au dreptul de a denunta contractul de mediere in orice faza a procedurii. Medierea este...

citeste mai departe

Pentru cine lucram?

Medierea intr-o societate complexa, cu diferite tipuri de conflicte,  reprezinta calea din afara sistemului judiciar spre solutionarea eficienta, ieftina si rapida a disputelor....

citeste mai departe

Tarife si termeni

Conform prevederilor art. 26 din Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, “Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu partile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere”. Onorariul mediatorului va fi suportat in mod egal de parti daca acestea nu au convenit altfel...

citeste mai departe

Dragii mei,

Vӑ mulțumesc cӑ acordați câteva minute din timpul dumneavoastrӑ pentru a rӑsfoi site-ul cabinetului meu de mediere.

Vӑ invit sӑ aflați mai multe despre acest domeniu nou.

Cu toții știm despre lentoarea justiției și despre costurile mari de timp pe care le implicӑ. Atât noi avocații, cei cu agendele pline, magistrații, cât și pentru justițiabil, care este implicat în clauze care dureazӑ șapte-opt ani, medierea vine ca o soluție salvatoare. Medierea se adreseazӑ tuturor celor care doresc sӑ se implice în rezolvarea propriilor litigii.

Trebuie sӑ vӑ informez despre noile modificӑri ale legii medierii, aduse de OUG nr4/2013 :

  • obligativitatea instanțelor de a solicita dovada participӑrii la ședința de informare cu privire la avantajele medierii intrӑ în vigoare în același timp cu Noul Cod de Procedurӑ Civilӑ, adicӑ la 15 februarie 2013;

  • sancțiunea inadmisibilitӑții cererii de chemare în judecatӑ va fi aplicatӑ de la 1 august 2013 proceselor începute dupӑ aceastӑ datӑ;

  • pentru perioada 15 februarie-1 august și implicit, lipsa dovezii participӑrii la ședința de informare aduce amenda prevazutӑ în Noul Cod De Procedura Civilӑ, 100-1000 Ron.

Legat de obligativitatea participӑrii la ședința de informare (Legea 115/2012 ,OUG 90/2012 precum și OUG 4/2013 ) logica ne spune cӑ sancțiunea va fi aplicatӑ fӑrӑ condiționarea amintitӑ, cu atât mai mult cu cât legiitorul face trimitere la alte dispoziții cu privire la mediere, dispoziții care nu mai prevӑd ca fiind facultativӑ participarea la ședința de informare.

Cu alte cuvinte, pânӑ la 1 august 2013 nu va fi aplicatӑ sancțiunea inadmisibilitӑții, în schimb se va putea aplica amenda pentru neparticiparea la ședința de informare la procesele declanșate când intrӑ în vigoare OUG nr.90/2012 (21 decembrie2012). Potrivit noilor modificӑri, inadmisibilitatea se va aplica dupӑ 1 august 2013 (în domeniile stabilite de art.60 ind.1 din legea 192/2006).

Așadar, medierea a devenit un imperativ, iar biroul nostrum este pregӑtit sӑ vӑ ajute în rezolvarea problemelor dumneavoastrӑ. Beneficiind de un mediator specializat, aveți șansa de a vӑ implica activ pentru a stinge cu adevӑrat conflictul, într-un timp mai scurt. În plus, rezultatul întelegerii conține în mare mӑsura adevarul fiecӑrei pӑrți.

Consimțirea unei înțelegeri înlӑturӑ tensiunea și risipa de timp, rezultatele sunt durabile, au efecte reale pentru cӑ decurg din sinceritatea intențiilor celor care sunt implicați. Avantajele sunt multe. În procesul de mediere, vidul legislativ și ambiguitatea legilor, limbajul specific juridic, mulțimea și complexitatea procedurilor, starea de nesiguranțӑ, întârzierea procedurilor și costurilor ridicate, pot fi luate ca argumente pentru ca pӑrțile sӑ poatӑ credita persoana mediatorului pregӑtit pentru a-i învӑța sӑ comunice și sӑ negocieze un conflict, în afara tensiunilor specifice sӑlilor de judecatӑ!

Cu aleasӑ considerație,

Avocat - Mediator Liana Țugulea